Skip survey header

construction

Προϊόντα Δομικών Κατασκευών

Το παρόν ερωτηματολόγιο καλύπτει το σύνολο των προϊόντων δομικών κατασκευών, δηλαδή τα προϊόντα εκείνα που προορίζονται να ενσωματωθούν κατά τρόπο διαρκή στα δομικά έργα, σύμφωνα και με την Κοινοτική Οδηγία 89/106/ΕΟΚ, όπως αυτή προσαρμόστηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 334/94.

Στην κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνονται προϊόντα για τα οποία υπάρχει εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο και συγκεκριμένα τα εξής: θερμομονωτικά υλικά, πάνελ τοίχου, σκληρές επενδύσεις, κουφώματα – υαλοπίνακες, οδοφωτισμός και φωτεινοί σηματοδότες, οδική σήμανση, ιστοί οδοφωτισμού, στηθαία ασφαλείας, χρώματα – βερνίκια.

Σε περίπτωση που διαθέτετε περισσότερα από ένα προϊόντα παρακαλώ σημειώστε το ερωτηματολόγιο για καθένα από τα προϊόντα αυτά.

Το ερωτηματολόγιο έχει διάρκεια περίπου 15 λεπτά.

Παρακαλώ συμπληρώστε τις παρακάτω γενικές ερωτήσεις.

2. Παρακαλώ συμπληρώστε την κατηγορία της επιχείρησής σας. *This question is required.

Πολύ Μικρή Επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ -  Μικρή Επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους και ο κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ - Μικρομεσαία Επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους και της οποίας ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ)

3. Για το συγκεκριμένο προϊόν είστε... *This question is required.
4. Ποια είναι η κύρια χώρα παραγωγής/κατασκευής του προϊόντος σας; *This question is required.
*Η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι υποχρεωτική…
5. Εξάγετε τα προϊόντα σας στο εξωτερικό; *This question is required.
6. Θα σας ενδιέφερε στο μέλλον να παρέχετε προϊόντα σε δημόσιο φορέα; *This question is required.
7. Έχετε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση με δημόσιο φορέα; *This question is required.

Παρακαλώ συμπληρώστε τις παρακάτω ερωτήσεις που αφορούν τα γενικά στοιχεία του προϊόντος.

8. Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες δομικών υλικών ανήκει το προϊόν σας; *This question is required.

Παρακαλώ συμπληρώστε ποιες από τις παρακάτω "πράσινες" προδιαγραφές πληροί το προϊόν σας.

11. Η εταιρεία σας έχει κάποια πιστοποίηση; Παρακαλώ αναφέρατε. *This question is required.
16. Θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση στο email σας σχετικά με τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις; *This question is required.
17. Στοιχεία Επικοινωνίας *This question is required.Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνία σας στην περίπτωση που χρειαστεί να έρθουμε σε επαφή μαζί σας

Αποποίηση ευθυνών

Το ΥΠΕΚΑ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, διαθέτει και να διατηρεί τις πληροφορίες που του παρέχετε με το παρόν ερωτηματολόγιο με οποιονδήποτε τρόπο και χωρίς κανέναν περιορισμό, ιδίως χωρίς να δημιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση απέναντι σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, ούτε και να υποχρεούται το ΥΠΕΚΑ να κάνει χρήση των πληροφοριών  αυτών στην περίπτωση που δεν το επιθυμεί.  

Survey Software powered by SurveyGizmo
Survey Software